Showing all 5 results

สวิทช์ชิ่ง

สวิทช์ชิ่ง (Switching Power Supply) หรือที่เราเรียกว่า “พาวเวอร์ซัพพลาย” เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มันทำหน้าที่แปลงไฟที่เราได้รับจากบ้าน ซึ่งเป็นกระแสสลับ AC (Alternating Current) ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC (Direct Current) พร้อมกับการปรับแรงดันไฟให้เหมาะสมกับความต้องการของอุปกรณ์เฉพาะนั้นๆ โดยที่ส่วนใหญ่จะใช้ สวิทช์ชิ่ง แรงดัน 12V ซึ่งเป็นค่าที่เป็นที่นิยมในการใช้งานหลาย ๆ อุปกรณ์

ทางเรามี เพาเวอร์ซัพพลาย หลากหลายกำลังวัตต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมีตั้งแต่ สวิทช์ชิ่ง 12V และ สวิทช์ชิ่ง 24V ซึ่งทุกรุ่นที่เราจำหน่ายมีความทนทานสูงและสามารถระบายความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับใช้เป็น หม้อแปลง led strip light หรือ หม้อแปลง ไฟเส้น LED เพื่อใช้งานคู่กับ ไฟ LED เส้น เราเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้า จึงได้รับการรับรองตามมาตรฐานมอก. 1955-2551 เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการใช้งาน

ดังนั้น สวิทช์ชิ่ง จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการแปลงและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการแปลงไฟจากกระแสสลับ AC เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC และปรับแรงดันไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานแพร่หลายและมีความสำคัญอย่างมาก ทางเรามุ่งมั่นในการให้บริการพาวเวอร์ซัพพลายที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในวงการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างสูง


สวิทช์ชิ่ง switching power supply พาวเวอร์ซัพพลาย เพาเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลง ไฟเส้น LED พาวเวอร์ซัพพลาย 12V พาวเวอร์ซัพพลาย 24V หม้อแปลง led strip light